Nedan finner du Matematikbiennalens program och du kan här läsa mer om varje programpunkt, bland annat inför din anmälan. För att enbart se programpunkter utefter en viss verksamhetsinriktning (F-3, F-6, åk 4-6 osv.) klickar du först på den gröna ”filter”-knappen. Därefter klickar du på ”dölj alla” följt av den kategori du är intresserad av (F-3, F-6, åk 4-6 osv.).  Tänk på att programmet är väldigt stort och du kan behöva scrolla i sidled för att se allt.


 Filtrera


Rum
Dölj Alla

Lokal 1
Lokal 2
Lokal 3
Lokal 4
Lokal 5
Lokal 6
Lokal 7
Lokal 8
Lokal 9
Lokal 10
Lokal 11
Lokal 12
Lokal 13
Lokal 14
Lokal 15
Lokal 16
Lokal 17
Lokal 18
Lokal 19
Lokal 20
Lokal 21
Lokal 22
Lokal 23
Lokal 24
Lokal 25
Lokal 26
Lokal 27
Lokal 28
Utställningslokalerna

Kategorier
Dölj alla

F-3
F-6
F-9
Förskola
Gymnasiet
Högskola
Särskola
Vuxenutbildning
Åk 4-6
Åk 7-9
Åk 7-9 + Gy
Lokal 1
Lokal 2
Lokal 3
Lokal 4
Lokal 5
Lokal 6
Lokal 7
Lokal 8
Lokal 9
Lokal 10
Lokal 11
Lokal 12
Lokal 13
Lokal 14
Lokal 15
Lokal 16
Lokal 17
Lokal 18
Lokal 19
Lokal 20
Lokal 21
Lokal 22
Lokal 23
Lokal 24
Lokal 25
Lokal 26
Lokal 27
Lokal 28
Utställningslokalerna
09:00
 
 
 
 
 
 
 
10:00
 
 
 
 
 
 
 
11:00
 
 
 
 
 
 
 
12:00
 
 
 
 
 
 
 
13:00
 
 
 
 
 
 
 
14:00
 
 
 
 
 
 
 
15:00
 
 
 
 
 
 
 
16:00
 
 
 
 
 
Invigning
Lokal 1
09:00 - 09:45
Why models matter and how they develop from K-8?
09:00 - 09:45
Kara Imm
Utställarbesök och fika
Utställningslokalerna
09:45 - 10:15
Läromedel – Hur kan vi ge lärare bättre resurser för undervisning?
10:15 - 11:00
Andreas Ryve
Kreativa matematiska resonemang på mellanstadiet - Hur gör man klassrumspraktik av forskningsrön?
10:15 - 11:00
Jan Olsson, Denice D'Arcy
Jag hade en mardröm - jag var tvungen att ändra min undervisning
10:15 - 11:00
Richard Wester, Jonas Dahl, Cecilia Segerby, Christina Svensson
Vad är god undervisning i matematik?
10:15 - 11:00
Peter Nyström
Blå strävor – matematik i många små steg
10:15 - 11:00
Lena Trygg
Kreativ matematik i skolträdgården
10:15 - 11:00
Åsa Wennström
Samtal om huvudräkning, överslagsräkning och huvudräkningsknep
10:15 - 11:00
Peder Claesson
Vuxenutbildningens utmaningar
10:15 - 11:00
Hans Melén
Programmering i matematikundervisningen, grundskolan
10:15 - 11:00
Ulrica Dahlberg
Språk och matematik - matematik för nyanlända
10:15 - 11:00
Sara Ramsfeldt
Tänka, resonera och räkna i förskoleklass
10:15 - 11:00
Görel Sterner, Lena Wiklund
Problemlösning är väl inga problem!
10:15 - 11:00
Marie Nemhed Gustafsson, åsa öhrnell
Uppgiftskonstruktion och undervisning med matematiska problem.
10:15 - 11:00
Åke Hestner, Ingela Spegel Nääs
Kreativ matematik i skolträdgården
10:15 - 11:00
Åsa Wennström
Specialpedagogik i matematik – Lärdomar från tre lärosäten och forskning
10:15 - 11:00
Helena Roos, Anette Bagger, Margareta Engvall
Digitala verktyg och programmering: Vad betyder den reviderade ämnesplanen?
10:15 - 11:00
Johan Falk
Forskningscirkel i matematikdidaktik - vilka frågor ställer eleverna vid matematiska resonemang?
10:15 - 11:00
Frida Wetterstrand, Malin Hagström, Magnus Esbjörner, Åse Vallin, Malin Blomgren
Np-uppgifter och begreppsutveckling skolår 7-9
10:15 - 11:00
Bo Sjöström
Vad gör vi med matematiken i förskolan?
10:15 - 11:00
Camilla Björklund, Hanna Palmér
Algebra artisten: rita med Desmos
10:15 - 11:00
Cecilia Christiansen
Synliggöra, återkoppla och anpassa på ett effektivt sätt
10:15 - 11:00
Håkan Nygård, Rikard Önell
MAM-prosjektet - læring for lærere og elever
10:15 - 11:00
Svein H. Torkildsen
Varierande problemlösninglektioner åk 4-9
10:15 - 11:00
Valentina Chapovalova
Wow-faktor för lektionen
10:15 - 11:00
Siv Hartikainen, Ante Brännbacka
Prova på programmering
10:15 - 11:00
Sofia Winerdal
Formativt arbete och bedömning inom gymnasiematematiken
10:15 - 11:00
Sofie Johansson, Marika Davidsson
Lunch och utställarbesök
Utställningslokalerna
11:00 - 12:30
Projektet TEMP – digitala lärresurser i matematikundervisningen
11:30 - 12:15
Ingrid Tillander, Mikael Jonsson, Maria Lööf, Patrik Björk
Sannolikhetsfördelningar och integraler
11:30 - 12:15
Anders Walfridsson
Laborativ matematik som bedömningsform
11:30 - 12:15
Per Berggren, Maria Lindroth
Matematik och modellering för undervisning om väder och klimat i gymnasiefysiken
11:30 - 12:15
Ann-Marie Pendrill, Nina Reistad
Talbaser - en värdefull bas för utveckling av elevers matematikkunskaper
11:30 - 12:15
Marie Skedinger-Jacobson
Vad händer när eleverna tvingas sätta ord på vad de förstår och inte förstår när de stöter hinder?
11:30 - 12:15
Malin Hagström, Frida Wetterstrand, Helena Langville, Erika Alfredsson, Per Johansson
Fermatpedagogik -- en metod att underlätta studenters föreläsningsantecknande
11:30 - 12:15
Torbjörn Lundh, Samuel Bengmark
Det är genom lärarna vi når eleverna.
11:30 - 12:15
Marie Nemhed Gustafsson, Åsa Öhrnell
Representationsrutor – ett verktyg för ökad begreppsförståelse och kommunikation
11:30 - 12:15
Andreas Lindahl, Sara Johansson
Att anpassa undervisningen så att alla blir utmanade i det heterogena klassrummet
11:30 - 12:15
Sofia Sköld, Annika Thyberg
Gymnasieelever och matematiken i högskoleprovet.
11:30 - 12:15
Morgan Thorsell
Programmering i matematikundervisningen, Gy
11:30 - 12:15
Ulrica Dahlberg
Hur ska framtidens digitala prov i matematik se ut?
11:30 - 12:15
Anna Lind Pantzare, Ingela Eriksson
Problemlösning och Kängurutävlingen
11:30 - 12:15
Susanne Gennow
Att lära in matematik ute
12:30 - 13:15
Robert Lättman-Masch, Mats Wejdmark
Att undervisa utifrån de matematiska förmågorna
12:30 - 13:15
Hanna Almström, Pernilla Tengvall
Upptäcka & undersöka matematik med visuell programmering
12:30 - 13:15
Linnéa Utterström
Utematematik med digitala verktyg i förskolan
12:30 - 13:15
Carina Bognäs
Geometri i förskoleklass - utifrån ny läroplan och begreppsspiralen
12:30 - 13:15
Lina Termonen, Lena Andersson
Elevnära och likvärdig matematik-uppdrag, tips och idéer
12:30 - 13:15
HANS PERSSON
Läroboken som multimodal text – En läroboksanalys i grundskolans åk 1 med fokus på subtraktion
12:30 - 13:15
Malin Norberg
Arbeta vidare med problemen – hurdå?
12:30 - 13:15
Karin Wallby
Påverka Framtidens läromedel
12:30 - 13:15
Nina Jansson
Matematiklyftet för förskolan, uppdaterad och reviderad
12:30 - 13:15
Anna Wernberg, Maria Johansson
Särskilda utbildningsbehov i matematik - utvecklande åtgärder för elever i matematiksvårigheter
12:30 - 13:15
Helena ROOS, Anette Bagger
Utställarbesök och fika
Utställningslokalerna
13:15 - 13:45
Hur många skumtomtar finns det i världen?
13:45 - 14:30
Niclas Larson
Komplexa tal i undervisning och i matematikens historia
13:45 - 14:30
Laura Fainsilber
Nya möjligheter med programmering i matematikundervisningen
13:45 - 14:30
Daniel Barker
Textuppgifter med Singapore-metoden för åk 6-gy
13:45 - 14:30
Cecilia Christiansen
En jämförelse av två olika muntliga prov i matematik
13:45 - 14:30
Carl-Magnus Häggström
Jämföra, sortera - tillsammans reflektera!
13:45 - 14:30
Anna Kärre
Röster om matematik i yrkesprogram - två ämnes relationer till varandra”
13:45 - 14:30
Elisabet Bellander, Michael Blaesild
Låt eleverna undersöka räta linjens ekvation – några förslag på introduktion med digitalt stöd
13:45 - 14:30
Mirela Vinerean Bernhoff, Yvonne Liljekvist
Programmering på schemat – hur har man gjort i Finland och hur har det påverkat undervisningen?
13:45 - 14:30
Markus Luoma, Timo Tapiainen
B-B-B-metoden - En uppgiftsbank och ett arbetssätt med problemlösning i centrum
13:45 - 14:30
Jonas Bergman Ärlebäck, Dinko Laks, Maria Kostmann, Lotta Olsson, Robert Schaller, Patrick Skiba
Ämnesprovet i matematik årskurs 9
13:45 - 14:30
Anette Nydahl, Niclas Evén
We are the robots
13:45 - 14:30
Sofia Winerdal
Textuppgifter med Singapore-metoden för åk 1-5
13:45 - 14:30
Doris Lindberg
Matematikundervisning för nyanlända
13:45 - 14:30
Peter Nyström, Lena Trygg
Hjälp!! Entreprenöriellt lärande i matematik! Vad kan det vara?
13:45 - 14:30
Lena Karlsson, Agneta Brolin
Det centralaste centrala innehållet - om proportionella resonemang och multiplikativa strukturer
13:45 - 14:30
Linda Ahl, Ola Helenius, Hanna Larsson
"ELEVERNA HAR TAGIT ’ORKAR INTE’ TILL EN NY NIVÅ" – om elevers arbetsinsats och motivation i åk 4-9.
13:45 - 14:30
Gunnar Sjöberg
Skolans olycksbarn – Elever med mycket låga prestationer i matematik
13:45 - 14:30
Arne Engström
Ett försvartal om divisionsalgoritmen – sextiåriga offer till divisionsuppställningskriget!
13:45 - 14:30
Russell Hatami
I matematikverkstaden
13:45 - 14:30
Esperanza Salazar
Matematikundervisning med stöd av digitala verktyg
13:45 - 14:30
Angelina Briggner
Elevers uppfattningar av lärarens målkommunikation – inte alltid det vi lärare tror
13:45 - 14:30
Lena Heikka
Legende læring med ligninger/Lekfullt lärande med ekvationer
13:45 - 14:30
Volker Berthold
En workshop där vi delar, bygger tal och upptäcker matematiska mönster och samband!
13:45 - 14:30
Susanne Rönnby, Lena Wiklund
Matematik och utomhuspedagogik
13:45 - 14:30
Kajsa Molander
Matematik 2, en jämförelse mellan gymnasiet och vuxenutbildningen
13:45 - 14:30
Susanne Stern
Kreativa och utmanande resonemangsuppgifter
13:45 - 14:30
Per Berggren, Maria Lindroth
Enhancing mathematics instruction in Korea using five practices
13:45 - 14:30
JeongSuk Pang
Utställarsbesök och fika
Utställningslokalerna
14:30 - 14:45
Pysslingen Skolors strategi för bättre lärande i matematik
14:45 - 15:30
Cecilia Eriksson, Maria Dahlin, Niklas Lindman, Eva-Lotte Stavle, Johan Svenonius
The place of adult numeracy in mathematics education research
14:45 - 15:30
David Kaye
Borde resultatet rapporteras på förmågenivå i nationella proven i matematik?
14:45 - 15:30
Anna Lind Pantzare
Vilken inspiration fick den vetenskapliga världen av den medeltida arabiska matematiken?
14:45 - 15:30
Aref Hamawi
Utveckla elevers resonemang och din bedömning med Latjolajbanväskan.
14:45 - 15:30
Pernilla Falck, Karin Bergwik
Programmering och symbolhanterande verktyg med GeoGebra
14:45 - 15:30
Jonas Hall
Aktivitetene i MAM-prosjektet
14:45 - 15:30
Astrid Bondø
Matematik på olika språk
14:45 - 15:30
Frithjof Theens
Uppgifters potential
14:45 - 15:30
Katarina Kristiansson, Inger Ridderlind
Robot City - lustfylld introduktion av programmering utan dator
14:45 - 15:30
Ingela Sandberg, Monika Helgesson
Vad händer med elever som är i risk att hamna i matematiksvårigheter och hur kan vi hjälpa?
14:45 - 15:30
Helena Vennberg
Handling och tanke i matematik
14:45 - 15:30
Eva-Stina Källgården
Den symboliska matematiska världen
14:45 - 15:30
Djamshid Farahani, Thomas Lingefjärd
Lärarledda problemsekvenser - om effektiv undervisning med problemlösning
14:45 - 15:30
Lars Burman
Relevansförmågan inom naturvetenskap
14:45 - 15:30
Marika Davidsson, Sofie Johansson
Matematisera mera – att styra och stötta det matematiska samtalet
14:45 - 15:30
Cecilia Kilhamn
Mot målen med lust och glädje
14:45 - 15:30
Sofie Persson, Fredericka Cordua
Rika och lärande problem i klassrummet
14:45 - 15:30
Sara Melcher, David Sjöö
Resultat av utvärderingen av Matematiklyftet angående undervisning och fortbildning
14:45 - 15:30
Tomas Bergqvist, Magnus Österholm, Jorryt van Bommel, Yvonne Liljekvist
Med fokus på taluppfattning och räknefärdigheter i förskolan
14:45 - 15:30
Maria Alkhede, Camilla Björklund
Dyskalkyli eller naturlig variation? En studie av elever med låga prestationer i matematik.
14:45 - 15:30
Ingemar Karlsson
Konstruktion av uppgifter för att utveckla elevernas strukturkänsla
14:45 - 15:30
Constanta Olteanu
Analys av läromedel - stöd för medvetet läromedelsval
14:45 - 15:30
Bodil Lövgren, Anna Östman
Programmering och matematik på grundskolan
14:45 - 15:30
Malin Christersson, Cecilia Wickenberg Rosengren
Elevers förståelse för multiplikation
14:45 - 15:30
Kerstin Larsson
Utställarbesök och fika
Utställningslokalerna
15:30 - 16:00
Att utveckla elevers särskilda förmågor och intresse för matematik - i praktiken
16:00 - 16:45
Cecilia Eriksson
Konkret matematik i sjuan
16:00 - 16:45
Siv Hartikainen, Ante Brännbacka
Från mönster till räta linjens ekvation
16:00 - 16:45
Anna Almqvist, Sara Wedahl
Building a Thinking Mathematics Classroom
16:00 - 16:45
Peter Liljedahl
Finns det olika slags begrepp? Och lär vi oss dem på olika sätt?
16:00 - 16:45
Lotta Wedman
Snacka om tyst kunskap i matematik
16:00 - 16:45
Anette Jahnke
Vad gymnasieelever har svårt för på de nationella proven i matematik 2-4
16:00 - 16:45
Linnea Talltjärn, Agnes Bergbom
Att bedöma elevers utveckling - Vad kursplanen säger och är tyst om
16:00 - 16:45
Linda Ahl, Ola Helenius
Möte med 3D-dynamiska geometrisystem för skolar
16:00 - 16:45
Olaf Knapp
Nyanländas lärande i matematik
16:00 - 16:45
Saman Abdoka
Laborativ matematik från datorernas värld
16:00 - 16:45
Bengt Aspvall
Fokus på matematik utifrån de internationella studierna
16:00 - 16:45
Maria Axelsson
Hur förklarar du för eleverna vad matematik är? ...och har det följder för hur de lär sig matematik?
16:00 - 16:45
Stefan Löfwall
Räkna med Rut, en dramatisering om matematik
16:00 - 16:45
Erika Holm, Lisa Dimming
Förskoleklassen – det viktiga året för matematiken
16:00 - 16:45
Margareta Forsbäck
Statistikdidaktik: Gymnasisters och högskolestudenters matematiska arbete med linjär regression
16:00 - 16:45
Marte Bråtalien, Runa Risnes Haglund, Jöran Petersson
TILGANGE I UNDERVISNING AF VOKSNE I MATEMATIK – OPGAVE-PARADIGME OG OPMÆRKSOMHEDS-PARADIGME
16:00 - 16:45
Lena Lindenskov
Elevers skriftliga räknemetoder i addition och subtraktion
16:00 - 16:45
Erica Aldenius, Yvonne Franzon, Jonas Johansson
Matematiska resonemang genom en motiverad matematisk "gissning"
16:00 - 16:45
Helén Sterner
Uppmärksamma och undervisa särskilt begåvade elever
16:00 - 16:45
Mari Malmborg, AnnMarie Danielsson
Att arbeta med digitala verktyg i klassrummet
16:00 - 16:45
Cecilia Winström
Olika aspekter av bråk
16:00 - 16:45
Lena Knutsson
Javisst, en andragradsekvation kan ha fler än 2 rötter.
16:00 - 16:45
Thomas Martinsson
Gör bedömningen till ett lärtillfälle! Skriftliga prov, muntliga prov och något mitt emellan.
16:00 - 16:45
Synnöve Carlsson, Erica Lundkvist
Tack gode Gud för matematiken, sa Max! Om framgångsrik intensivundervisning i matematik
16:00 - 16:45
Görel Sterner
Matematik och svenska som andraspråk i förskolan
16:00 - 16:45
Mirella Forsberg Ahlcrona
Undervisning med fokus på matematikens förmågor
09:00 - 09:45
Daniel Barker
Månadens problem
09:00 - 09:45
Susanne Gennow
Att vända en negativ spiral - går det?
09:00 - 09:45
Cicki Nyberg, Mike Bergström
Kom igång med micro:bit!
09:00 - 09:45
Sofia Winerdal
Exponering av elevers kunskap
09:00 - 09:45
Petter Norrthon
Elevers skrivande – visar det vad de kan?
09:00 - 09:45
Anna Teledahl
Måste en parabol vara en parabol?
09:00 - 09:45
Bengt Aspvall, Veronika Aspvall
Att uppmärksamma särskilt begåvade elevers behov av stöd och handledning
09:00 - 09:45
Helena Ingemarsson, Malin Ramm
Vad är matematik?
09:00 - 09:45
Peter Mogensen
Ett multisensoriskt approach på tidig taluppfattning ur ett specialpedagogiskt perspektiv
09:00 - 09:45
Lena Karlsson, Helena Roos
Origami: ett konkret arbetssätt i matematikundervisning
09:00 - 09:45
Esperanza Salazar
Att utveckla kommunikation och resonemang i det mångkulturella matematikklassrummet
09:00 - 09:45
Josef Eissa, Rana Azam, Jalaa Shamoun, Anna Käll, Margareta Engvall
STL, digitala verktyg som hävstång för lärande i matematik
09:00 - 09:45
Anna Pilebro Bryngelsson, Frida Lindell
Utveckling av klassrumspraktiken med hjälp av vidofilmning av den egna undervisningen
09:00 - 09:45
Anna Östman, Bodil Lövgren, Maria Panth, Helene Karlsson Holst
Cirkusmatematik
09:00 - 09:45
Sofia Larsson, Kerstin Larsson
"10-masken" och förskolebarns lärande i målstyrda processer
09:00 - 09:45
Anna-Lena Ekdahl, Camilla Björklund
Problembaserad undervisning. Vad är problemet?
09:00 - 09:45
Jaana Heikkilä, Emilia Stålnacke
Hjärna, digitalisering och undervisning. Att kombinera lärarledd undervisning med modern teknik
09:00 - 09:45
Ola Helenius, Görel Sterner
Rika matematiska diskussioner med stöd av digitalt responssystem
09:00 - 09:45
Patrik Gustafsson
Matematik? – Nej, det handlar bara om sunt förnuft och rätt attityd. Yrkesmatte i detaljhandeln.
09:00 - 09:45
Charlotte Arkenback-Sundström
Matematiska termer och språket som hjälper eller stjälper: exempel ur flera europeiska språk.
09:00 - 09:45
Hania Uscka-Wehlou
Undervisa nyanlända elever i matematik
09:00 - 09:45
Thomas Lingefjärd
Vi rör oss inom centralt innehåll för 7-9 och Ma 1-3 i syfte att utveckla matematiska förmågor
09:00 - 09:45
Marie Skedinger-Jacobson
Att utforma och bedöma muntliga redovisningar i matematik
09:00 - 09:45
Anna Ida Säfström, Caroline Nagy
Programmering i matematikundervisningen på gymnasiet
09:00 - 09:45
Åse Fahlander, Laura Fainsilber
Öppen matematik – om att öppna upp matematiken i undervisningen
09:00 - 09:45
Stefan Lindström
Utställarbesök och fika
Utställningslokalerna
09:45 - 10:15
Disciplinärt urskiljande av representationer i matematik - vad ser studenterna och vad ser de inte?
10:15 - 11:00
Urban Eriksson
Stöd för planering – hjälp eller stjälp?
10:15 - 11:00
Helena Grundén, Jenny Isberg
Det aktiva matematikklassrummet
10:15 - 11:00
Åsa Brorsson
Matematik i Shanghai - undervisningsmetoder och innehåll i gymnasiet
10:15 - 11:00
Svante Bohman, Johan Thorssell
Arbeta med konkret material för ökad förståelse av decimaltal samt för att kunna göra beräkningar
10:15 - 11:00
Sofia Sköld
Att undervisa utifrån kooperativt lärande
10:15 - 11:00
Camilla Larsson, Amira Ribic Ramic
Digital Nallar i Förskoleklass
10:15 - 11:00
Jorryt van Bommel, Hanna Palmér
Rakt fram eller vilse? - Berättelser om resor in i matematiken
10:15 - 11:00
Birgitta Lansheim
Lämna över och ta emot - elever matematikkunnande när de börjar gymnasieskolan
10:15 - 11:00
Anette Jahnke
Matematik som kreativ uttrycksform i förskolan.
10:15 - 11:00
Christina Svensson
Använd filmerna på lärportalen
10:15 - 11:00
Karin Wallby
Matematik i förskolan-ur ett lekfullt och teoretiskt perspektiv.
10:15 - 11:00
Nina Ullsten Granlund
Digitalisering av provuppgifter i de nationella matematikproven – Utmaningar och möjligheter!
10:15 - 11:00
Ingela Eriksson
Stärkt digital kompetens och programmering i matematik - varför, vad och hur?
10:15 - 11:00
Linda Mannila
Problembaserad undervisning. Vad är problemet?
10:15 - 11:00
Jaana Heikkilä, Emilia Stålnacke
Elevers uppfattning av tal vid fingerräkning.
10:15 - 11:00
Britt Holmberg
Assembling MathLife Chronotopes. From the digital archive to the urban-scape.
10:15 - 11:00
Anna Chronaki
Elever upptäcker och skapar visuella och matematiska mönster
10:15 - 11:00
Gunnel Berlin, Lisa Dimming, Johanna Ericsson
Programmering Matematik och Teknik
10:15 - 11:00
Anna-Carina Nilsson
Vad ska en matematiklärare göra när elever inte förstår?
10:15 - 11:00
Lena Trygg, Peter Nyström
Strukturerad undervisning för automatisering i addition och subtraktion, talområde 0-20
10:15 - 11:00
Susanne Lantz
Att undervisa nyanlända
10:15 - 11:00
Tiia Ojala, Emelie Reuterswärd
En förunderlig resa av kunskapsbedömningar i matematik under flera decennier
10:15 - 11:00
Astrid Pettersson
Språkutvecklande matematikundervisning med eleven i centrum
10:15 - 11:00
Maria Dellrup
"Jag kan inte…" -strategier för att utveckla elevers dynamiska tankesätt och uthållighet.
10:15 - 11:00
Josefine Aspén, Maria Harging, Viveca Sasse
Vilka förmågor har eleverna som gör nationellt prov i matematik 2b och 2c?
10:15 - 11:00
Peder Öberg
Att räkna i olika baser åk4-gy
10:15 - 11:00
Cecilia Christiansen, Sara Wedahl
Lunch och utställarbesök
Utställningslokalerna
11:00 - 12:30
Magisk kortleksmatematik
11:30 - 12:15
Jonas Bergman Ärlebäck
Matematisk medicinteknik - oväntad användning av matematik för nya kärlkirurgiska innovationer
11:30 - 12:15
Torbjörn Lundh
Matematiskt lyssnande
11:30 - 12:15
Håkan Lennerstad
Digitalisering i matematik på grundläggande vuxenutbildning
11:30 - 12:15
Andreas Lindahl
My Favourite No - hur fel kan leda till kunskapsutveckling
11:30 - 12:15
Eva-Marie Friberg, Cecilia Lönn
Film som undervisningsverktyg och Virtual reality (åk 7-9)
11:30 - 12:15
Sverker Aasa, Per Jönsson
Begreppskartor-arbeta kreativt med begreppen! Utveckla begreppsfömågan och resonemangsförmågan.
11:30 - 12:15
Synnöve Carlsson, Erica Lundkvist
Struggle - vägen till hållbar förståelse
11:30 - 12:15
Bengt Drath
Väcka viljan att utvecklas - ett utvecklingsprojekt i Ma 1b
11:30 - 12:15
Ann-Sofie Solman, Tina Åkegårdh, Peter Berggren
Det centralaste centrala innehållet - om proportionella resonemang och multiplikativa strukturer
11:30 - 12:15
Linda Ahl, Ola Helenius, Hanna Larsson
En resa genom dimensionerna
11:30 - 12:15
Per-Eskil Persson
Kombinatorik med begränsning
11:30 - 12:15
Anders Walfridsson
Matematisk kommunikation i förskolan
12:30 - 13:15
Marita Lundström
Vilka effekter har undervisning i två olika skriftliga räknemetoder på elevers kunskapsutveckling?
12:30 - 13:15
Margareta Engvall
Att arbeta mot att eleverna ser multiplikation som en area
12:30 - 13:15
Lena Knutsson
"Särbegåvade" barns rettigheter og hvordan lærerne kan tilrettelegge undervisningen i matematikk.
12:30 - 13:15
Margaretha Den Hollander
Konkret kombinatorik
12:30 - 13:15
Maria Lindroth, Per Berggren
Att undervisa i matematik med digitala verktyg
12:30 - 13:15
Ulrika Ryan
Bedömningsstöd ”Gilla Matematik” för grundsärskolan årskurs 1–6
12:30 - 13:15
Erica Aldenius, Yvonne Franzon
Förskoleklassen matematik, digitalt och konkret arbete går hand i hand med Vektor
12:30 - 13:15
Jessica Randquist, Maj-Li Ljungberg
Lärares frågor i matematikklassrummet
12:30 - 13:15
Christina Skodras
Utställarbesök och fika
Utställningslokalerna
13:15 - 13:45
En undervisningsmodell för taluppfattning i lågstadiet
13:45 - 14:30
Görel Sterner, Anna Ida Säfström, Ola Helenius
Fullt! Plats?... Nää!  -Om resonemang och problemlösning med förskolans yngsta barn
13:45 - 14:30
Anette de Ron, Anna Kärre
Att göra skolan tillgänglig för särskilt begåvade elever - ett skolutvecklingsprojekt
13:45 - 14:30
Elisabet Mellroth
Följ med på en upptäcksresa som börjar med vanlig addition och slutar med en klassisk luring.
13:45 - 14:30
Thomas Martinsson
Vinkelräta eller inte vinkelräta, det är frågan
13:45 - 14:30
Annika Pettersson
Rätta matte med många ger mersmak - Sambedömning av nationella prov ÄR kompetensutveckling
13:45 - 14:30
Camilla Johansson, Caroline Lundell
Att få veta eller att få upptäcka
13:45 - 14:30
Mathias Norqvist
Utvecklingsbara räknemetoder för de 4 räknesätten från FK till Gy
13:45 - 14:30
Jöran Petersson
Programmering i matematikundervisningen
13:45 - 14:30
Åse Fahlander, Laura Fainsilber
Vilka möjligheter undervisning om analog klocka kan erbjuda inom geometri!
13:45 - 14:30
Christel Svedin, Christina Svensson
Viktigt att lektionen håller formen
13:45 - 14:30
Håkan Johansson, Bengt Johanson
Olika sätt att skriva tal. En resa i tiden.
13:45 - 14:30
Peter Mogensen
Att undervisa informell statistisk inferens – vad, varför och hur
13:45 - 14:30
Per Blomberg
Ämnesprovet i årskurs 6 – Hur löser eleverna uppgifter?
13:45 - 14:30
Inger Ridderlind, Annette Nydahl, Susanne Strand
Origami - matematik och fantasi
13:45 - 14:30
Norio Torimoto
Förunderliga tal hos Bernoulli och andra intressanta tal hos oändliga seriers summa.
13:45 - 14:30
Bengt Åhlander
Kommunikation – en förunderlig resa i matematikklassrummet
13:45 - 14:30
Lucian Olteanu
Att bli vän med talen
13:45 - 14:30
Ingemar Holgersson
Division beyond the algorithm: Developing students' flexibility with division situations
13:45 - 14:30
Kara Imm
Klassrumsutmaningar
13:45 - 14:30
Torbjörn Jansson
Bygga vyer
13:45 - 14:30
Anna Henriksson, Anna-Pia Hägglund