Nedan finner du Matematikbiennalens program och du kan här läsa mer om varje programpunkt, bland annat inför din anmälan. För att enbart se programpunkter utefter en viss verksamhetsinriktning (F-3, F-6, åk 4-6 osv.) klickar du först på den gröna ”filter”-knappen. Därefter klickar du på ”dölj alla” följt av den kategori du är intresserad av (F-3, F-6, åk 4-6 osv.).  Tänk på att programmet är väldigt stort och du kan behöva scrolla i sidled för att se allt.


 Filtrera


Rum
Dölj Alla

Aula Magna
1A 305
1B 309
1B 306
1B 364
1D 222
1D 226
1D 236
1D 315
1D 328
1D 340
1D 341
3B 426
3B 425
3C 420
3C 426
3D 417
3D 418
9C 203
9C 204
11C 269
11C 270
11C 369
11C 370
11C 413
11D 121
11D 257
11D 227
12A 138
21E 402
1D 327
Utställningslokalerna
Idéutställare
Utomhus
Karlstad CCC

Kategorier

F-3
F-6
F-9
Förskola
Gymnasiet
Högskola
Särskola
Vuxenutbildning
Åk 4-6
Åk 7-9
Åk 7-9 + Gy
Aula Magna
1A 305
1B 309
1B 306
1B 364
1D 222
1D 226
1D 236
1D 315
1D 328
1D 340
1D 341
3B 426
3B 425
3C 420
3C 426
3D 417
3D 418
9C 203
9C 204
11C 269
11C 270
11C 369
11C 370
11C 413
11D 121
11D 257
11D 227
12A 138
21E 402
1D 327
Utställningslokalerna
Idéutställare
Utomhus
Karlstad CCC
09:00
 
 
 
 
 
 
 
10:00
 
 
 
 
 
 
 
11:00
 
 
 
 
 
 
 
12:00
 
 
 
 
 
 
 
13:00
 
 
 
 
 
 
 
14:00
 
 
 
 
 
 
 
15:00
 
 
 
 
 
 
 
16:00
 
 
 
 
 
 
 
17:00
 
 
 
 
 
 
 
18:00
 
 
 
 
 
 
 
19:00
 
 
 
 
 
 
 
20:00
 
 
 
 
 
 
 
21:00
 
 
 
 
 
 
 
22:00
 
 
 
 
 
 
 
23:00
 
 
 
 
 
 
 
24:00
 
 
 
 
 
 
 
Invigning
Aula Magna
09:00-09:45
Idéutställare
09:00-17:00
Utställarbesök och fika
Utställningslokalerna
09:45-10:15
Varierande problemlösninglektioner åk 4-9
10:15-11:00
Valentina Chapovalova
Specialpedagogik i matematik – Lärdomar från tre lärosäten och forskning
10:15-11:00
Helena Roos; Anette Bagger; Margareta Engvall
Algebra artisten: rita med Desmos
10:15-11:00
Cecilia Christiansen
Synliggöra, återkoppla och anpassa på ett effektivt sätt
10:15-11:00
Håkan Nygård; Rikard Önell
Språk och matematik - matematik för nyanlända
10:15-11:00
Sara Ramsfeldt
Fullt - Programmering i matematikundervisningen på gymnasiet
10:15-11:00
Åse Fahlander; Laura Fainsilber
Tänka, resonera och räkna i förskoleklass
10:15-11:00
Görel Sterner; Lena Wiklund
Vuxenutbildningens utmaningar
10:15-11:00
Hans Melén
Np-uppgifter och begreppsutveckling skolår 7-9
10:15-11:00
Bo Sjöström
Kreativ matematik i skolträdgården
10:15-11:00
Åsa Wennström
Uppgiftskonstruktion och undervisning med matematiska problem.
10:15-11:00
Åke Hestner; Ingela Spegel Nääs
MAM-prosjektet - læring for lærere og elever
10:15-11:00
Svein H. Torkildsen
Problemlösning är väl inga problem!
10:15-11:00
Åsa Öhrnell
Forskningscirkel i matematikdidaktik - vilka frågor ställer eleverna vid matematiska resonemang?
10:15-11:00
Frida Wetterstrand; Malin Hagström; Magnus Esbjörner; Åse Vallin; Malin Blomgren
Blå strävor – matematik i många små steg
10:15-11:00
Lena Trygg
Jag hade en mardröm - jag var tvungen att ändra min undervisning
10:15-11:00
Richard Wester; Jonas Dahl; Cecilia Segerby; Christina Svensson
Programmering i matematikundervisningen, grundskolan
10:15-11:00
Ulrica Dahlberg
Formativt arbete och bedömning inom gymnasiematematiken
10:15-11:00
Sofie Johansson; Marika Davidsson
Fullt - Prova på programmering
10:15-11:00
Richard Duncan
Samtal om huvudräkning, överslagsräkning och huvudräkningsknep
10:15-11:00
Peder Claesson
Vad gör vi med matematiken i förskolan?
10:15-11:00
Camilla Björklund; Hanna Palmér
Fullt - Wow-faktor för lektionen
10:15-11:00
Siv Hartikainen; Ante Brännbacka
Läromedel – Hur kan vi ge lärare bättre resurser för undervisning?
10:15-11:00
Andreas Ryve
Vad är god undervisning i matematik?
10:15-11:00
Peter Nyström
Kreativa matematiska resonemang på mellanstadiet - Hur gör man klassrumspraktik av forskningsrön?
10:15-11:00
Jan Olsson; Denice D'Arcy
Digitala verktyg och programmering: Vad betyder den reviderade ämnesplanen?
10:15-11:00
Johan Falk
Utställarbesök
Utställningslokalerna
11:00-11:30
Att anpassa undervisningen så att alla blir utmanade i det heterogena klassrummet
11:30-12:15
Sofia Sköld; Annika Thyberg
Representationsrutor – ett verktyg för ökad begreppsförståelse och kommunikation
11:30-12:15
Andreas Lindahl; Sara Johansson
Gymnasieelever och matematiken i högskoleprovet.
11:30-12:15
Morgan Thorsell
Vad händer när eleverna tvingas sätta ord på vad de förstår och inte förstår när de stöter hinder?
11:30-12:15
Malin Hagström; Frida Wetterstrand; Helena Langville; Erika Alfredsson; Per Johansson
Talbaser - en värdefull bas för utveckling av elevers matematikkunskaper
11:30-12:15
Marie Skedinger-Jacobson
Problemlösning och Kängurutävlingen
11:30-12:15
Susanne Gennow
Projektet TEMP – digitala lärresurser i matematikundervisningen
11:30-12:15
Ingrid Tillander; Mikael Jonsson; Maria Lööf; Patrik Björk
Fullt - Hur ska framtidens digitala prov i matematik se ut?
11:30-12:15
Anna Lind Pantzare; Ingela Eriksson
Sannolikhetsfördelningar och integraler
11:30-12:15
Anders Walfridsson
Laborativ matematik som bedömningsform
11:30-12:15
Per Berggren; Maria Lindroth
Det är genom lärarna vi når eleverna.
11:30-12:15
Åsa Öhrnell
Fermatpedagogik -- en metod att underlätta studenters föreläsningsantecknande
11:30-12:15
Torbjörn Lundh; Samuel Bengmark
Matematik och modellering för undervisning om väder och klimat i gymnasiefysiken
11:30-12:15
Ann-Marie Pendrill; Nina Reistad
Programmering i matematikundervisningen, Gy
11:30-12:15
Ulrica Dahlberg
Läroboken som multimodal text – En läroboksanalys i grundskolans åk 1 med fokus på subtraktion
12:30-13:15
Malin Norberg
Elevnära och likvärdig matematik-uppdrag, tips och idéer
12:30-13:15
HANS PERSSON
Fullt - Särskilda utbildningsbehov i matematik - utvecklande åtgärder för elever i matematiksvårigheter
12:30-13:15
Helena ROOS; Anette Bagger
Utematematik med digitala verktyg i förskolan
12:30-13:15
Carina Bognäs
Geometri i förskoleklass - utifrån ny läroplan och begreppsspiralen
12:30-13:15
Lena Andersson
Matematiklyftet för förskolan, uppdaterad och reviderad
12:30-13:15
Anna Wernberg; Maria Johansson
Fullt - Upptäcka & undersöka matematik med visuell programmering
12:30-13:15
Linnéa Utterström
Påverka Framtidens läromedel
12:30-13:15
Nina Jansson
Arbeta vidare med problemen – hurdå?
12:30-13:15
Karin Wallby
Att undervisa utifrån de matematiska förmågorna
12:30-13:15
Hanna Almström; Pernilla Tengvall
Upptäck Singapore Math och hur modellen används i svenska klassrum
12:30-13:15
Pia Agardh; Josefine Rejler
Att lära in matematik ute
12:30-13:15
Robert Lättman-Masch; Mats Wejdmark
Utställarbesök
Utställningslokalerna
13:15-13:45
"ELEVERNA HAR TAGIT ’ORKAR INTE’ TILL EN NY NIVÅ" – om elevers arbetsinsats och motivation i åk 4-9.
13:45-14:30
Gunnar Sjöberg
I matematikverkstaden
13:45-14:30
Esperanza Salazar
En jämförelse av två olika muntliga prov i matematik
13:45-14:30
Carl-Magnus Häggström
Låt eleverna undersöka räta linjens ekvation – några förslag på introduktion med digitalt stöd
13:45-14:30
Mirela Vinerean Bernhoff; Yvonne Liljekvist
Skolans olycksbarn – Elever med mycket låga prestationer i matematik
13:45-14:30
Arne Engström
Hjälp!! Entreprenöriellt lärande i matematik! Vad kan det vara?
13:45-14:30
Lena Karlsson; Maria Abrahamsson
Fullt - Kreativa och utmanande resonemangsuppgifter
13:45-14:30
Per Berggren; Maria Lindroth
Matematik och utomhuspedagogik
13:45-14:30
Kajsa Molander
En workshop där vi delar, bygger tal och upptäcker matematiska mönster och samband!
13:45-14:30
Susanne Rönnby; Lena Wiklund
(INSTÄLLD) - Elevers uppfattningar av lärarens målkommunikation – inte alltid det vi lärare tror
13:45-14:30
Lena Heikka
Ett försvartal om divisionsalgoritmen – sextiåriga offer till divisionsuppställningskriget!
13:45-14:30
Russell Hatami
Ämnesprovet i matematik årskurs 9
13:45-14:30
Anette Nydahl; Niclas Evén; Charlotte Nordberg
Jämföra, sortera - tillsammans reflektera!
13:45-14:30
Anna Kärre
Enhancing mathematics instruction in Korea using five practices
13:45-14:30
JeongSuk Pang
Fullt - Matematikundervisning med stöd av digitala verktyg
13:45-14:30
Angelina Briggner
Röster om matematik i yrkesprogram - två ämnes relationer till varandra”
13:45-14:30
Elisabet Bellander; Michael Blaesild
Hur ska framtidens digitala prov i matematik se ut?
13:45-14:30
Anna Lind Pantzare; Ingela Eriksson
Det centralaste centrala innehållet - om proportionella resonemang och multiplikativa strukturer
13:45-14:30
Linda Ahl; Ola Helenius
Komplexa tal i undervisning och i matematikens historia
13:45-14:30
Laura Fainsilber
Textuppgifter med Singapore-metoden för åk 1-5
13:45-14:30
Doris Lindberg
Fullt - We are the robots
13:45-14:30
Richard Duncan
Matematik 2, en jämförelse mellan gymnasiet och vuxenutbildningen
13:45-14:30
Susanne Stern
Fullt - B-B-B-metoden - En uppgiftsbank och ett arbetssätt med problemlösning i centrum
13:45-14:30
Jonas Bergman Ärlebäck; Robert Schaller; Patrick Skiba
Hur många skumtomtar finns det i världen?
13:45-14:30
Niclas Larson
Programmering på schemat – hur har man gjort i Finland och hur har det påverkat undervisningen?
13:45-14:30
Markus Luoma; Timo Tapiainen
Matematikundervisning för nyanlända
13:45-14:30
Peter Nyström; Lena Trygg
Textuppgifter med Singapore-metoden för åk 6-gy
13:45-14:30
Cecilia Christiansen
(INSTÄLLD) - Legende læring med ligninger/Lekfullt lärande med ekvationer
13:45-14:30
Volker Berthold
Nya möjligheter med programmering i matematikundervisningen
13:45-14:30
Daniel Barker
Utställarbesök
Utställningslokalerna
14:30-14:45
Programmering och matematik på grundskolan
14:45-15:30
Malin Christersson; Cecilia Wickenberg Rosengren; Therese Petersson
Fullt - Programmering och symbolhanterande verktyg med GeoGebra
14:45-15:30
Jonas Hall
Utveckla elevers resonemang och din bedömning med Latjolajbanväskan.
14:45-15:30
Pernilla Falck; Karin Bergwik
Matematik på olika språk
14:45-15:30
Frithjof Theens
Relevansförmågan inom naturvetenskap
14:45-15:30
Marika Davidsson; Sofie Johansson
Fullt - Robot City - lustfylld introduktion av programmering utan dator
14:45-15:30
Ingela Sandberg; Monika Helgesson
Fullt - Rika och lärande problem i klassrummet
14:45-15:30
Sara Melcher; David Sjöö
Vilken inspiration fick den vetenskapliga världen av den medeltida arabiska matematiken?
14:45-15:30
Aref Hamawi
Handling och tanke i matematik
14:45-15:30
Eva-Stina Källgården
(INSTÄLLD) Aktivitetene i MAM-prosjektet
14:45-15:30
Astrid Bondø; Svein H. Torkildsen
The place of adult numeracy in mathematics education research
14:45-15:30
David Kaye
Resultat av utvärderingen av Matematiklyftet angående undervisning och fortbildning
14:45-15:30
Tomas Bergqvist; Magnus Österholm; Jorryt van Bommel; Yvonne Liljekvist
Med fokus på taluppfattning och räknefärdigheter i förskolan
14:45-15:30
Maria Alkhede; Camilla Björklund
Elevers förståelse för multiplikation
14:45-15:30
Kerstin Larsson
Origami - matematik och fantasi
14:45-15:30
Norio Torimoto
Analys av läromedel - stöd för medvetet läromedelsval
14:45-15:30
Bodil Lövgren; Anna Östman
Uppgifters potential
14:45-15:30
Katarina Kristiansson; Inger Ridderlind
Dyskalkyli eller naturlig variation? En studie av elever med låga prestationer i matematik.
14:45-15:30
Ingemar Karlsson
Vad händer med elever som är i risk att hamna i matematiksvårigheter och hur kan vi hjälpa?
14:45-15:30
Helena Vennberg
Pysslingen Skolors strategi för bättre lärande i matematik
14:45-15:30
Cecilia Eriksson; Maria Dahlin; Niklas Lindman; Eva-Lotte Stavle; Johan Svenonius; Magnus Bjurström
Mot målen med lust och glädje
14:45-15:30
Sofie Persson; Fredericka Cordua
Konstruktion av uppgifter för att utveckla elevernas strukturkänsla
14:45-15:30
Constanta Olteanu
Lärarledda problemsekvenser - om effektiv undervisning med problemlösning
14:45-15:30
Lars Burman
Matematisera mera – att styra och stötta det matematiska samtalet
14:45-15:30
Cecilia Kilhamn
Borde resultatet rapporteras på förmågenivå i nationella proven i matematik?
14:45-15:30
Anna Lind Pantzare
Den symboliska matematiska världen
14:45-15:30
Djamshid Farahani; Thomas Lingefjärd
Utställarbesök och fika
Utställningslokalerna
15:30-16:00
Vad gymnasieelever har svårt för på de nationella proven i matematik 2-4
16:00-16:45
Linnea Talltjärn; Agnes Bergbom
Att utveckla elevers särskilda förmågor och intresse för matematik - i praktiken
16:00-16:45
Cecilia Eriksson
TILGANGE I UNDERVISNING AF VOKSNE I MATEMATIK – OPGAVE-PARADIGME OG OPMÆRKSOMHEDS-PARADIGME
16:00-16:45
Lena Lindenskov
Building a Thinking Mathematics Classroom
16:00-16:45
Peter Liljedahl
Matematiska resonemang genom en motiverad matematisk "gissning"
16:00-16:45
Helén Sterner
Gör bedömningen till ett lärtillfälle! Skriftliga prov, muntliga prov och något mitt emellan.
16:00-16:45
Synnöve Carlsson; Erica Lundkvist
Olika aspekter av bråk
16:00-16:45
Lena Knutsson
Från mönster till räta linjens ekvation
16:00-16:45
Anna Almqvist; Sara Wedahl
Elevers skriftliga räknemetoder i addition och subtraktion
16:00-16:45
Erica Aldenius; Yvonne Franzon; Jonas Johansson
Finns det olika slags begrepp? Och lär vi oss dem på olika sätt?
16:00-16:45
Lotta Wedman
Snacka om tyst kunskap i matematik
16:00-16:45
Anette Jahnke
Fokus på matematik utifrån de internationella studierna
16:00-16:45
Maria Axelsson
Förskoleklassen – det viktiga året för matematiken
16:00-16:45
Margareta Forsbäck
Matematik och svenska som andraspråk i förskolan
16:00-16:45
Mirella Forsberg Ahlcrona
Att bedöma elevers utveckling - Vad kursplanen säger och är tyst om
16:00-16:45
Linda Ahl; Ola Helenius
Räkna med Rut, en dramatisering om matematik
16:00-16:45
Erika Holm; Lisa Dimming
Tack gode Gud för matematiken, sa Max! Om framgångsrik intensivundervisning i matematik
16:00-16:45
Görel Sterner
Uppmärksamma och undervisa särskilt begåvade elever
16:00-16:45
Mari Malmborg; AnnMarie Danielsson
Möte med 3D-dynamiska geometrisystem för skolar
16:00-16:45
Olaf Knapp
Statistikdidaktik: Gymnasisters och högskolestudenters matematiska arbete med linjär regression
16:00-16:45
Marte Bråtalien; Runa Risnes Haglund; Jöran Petersson
Fullt - Att arbeta med digitala verktyg i klassrummet
16:00-16:45
Cecilia Winström
Fullt - Konkret matematik i sjuan
16:00-16:45
Siv Hartikainen; Ante Brännbacka
Hur förklarar du för eleverna vad matematik är? ...och har det följder för hur de lär sig matematik?
16:00-16:45
Stefan Löfwall
Javisst, en andragradsekvation kan ha fler än 2 rötter.
16:00-16:45
Thomas Martinsson
Nyanländas lärande i matematik
16:00-16:45
Saman Abdoka
Laborativ matematik från datorernas värld
16:00-16:45
Bengt Aspvall
Konferensmiddag
Karlstad CCC
19:00-01:00
Idéutställare
08:00-14:30
Undervisa nyanlända elever i matematik
09:00-09:45
Thomas Lingefjärd
"10-masken" och förskolebarns lärande i målstyrda processer
09:00-09:45
Anna-Lena Ekdahl; Camilla Björklund
Måste en parabol vara en parabol?
09:00-09:45
Bengt Aspvall; Veronika Aspvall
Öppen matematik – om att öppna upp matematiken i undervisningen
09:00-09:45
Stefan Lindström
Cirkusmatematik
09:00-09:45
Sofia Larsson; Kerstin Larsson
Vi rör oss inom centralt innehåll för 7-9 och Ma 1-3 i syfte att utveckla matematiska förmågor
09:00-09:45
Marie Skedinger-Jacobson
Att utveckla kommunikation och resonemang i det mångkulturella matematikklassrummet
09:00-09:45
Josef Eissa; Rana Azam; Jalaa Shamoun; Anna Käll; Margareta Engvall
Fullt - Origami: ett konkret arbetssätt i matematikundervisning
09:00-09:45
Esperanza Salazar
Why models matter and how they develop from K-8?
09:00-09:45
Kara Imm
Elevers skrivande – visar det vad de kan?
09:00-09:45
Anna Teledahl
Månadens problem
09:00-09:45
Susanne Gennow
Att vända en negativ spiral - går det?
09:00-09:45
Cicki Nyberg; Mike Bergström
Fullt - Programmering i matematikundervisningen på gymnasiet
09:00-09:45
Åse Fahlander; Laura Fainsilber
Matematik? – Nej, det handlar bara om sunt förnuft och rätt attityd. Yrkesmatte i detaljhandeln.
09:00-09:45
Charlotte Arkenback-Sundström
Ett multisensoriskt approach på tidig taluppfattning ur ett specialpedagogiskt perspektiv
09:00-09:45
Lena Karlsson; Helena Roos
Utveckling av klassrumspraktiken med hjälp av vidofilmning av den egna undervisningen
09:00-09:45
Anna Östman; Bodil Lövgren; Maria Panth; Helene Karlsson Holst
Undervisning med fokus på matematikens förmågor
09:00-09:45
Daniel Barker
Rika matematiska diskussioner med stöd av digitalt responssystem
09:00-09:45
Patrik Gustafsson
Vad är matematik?
09:00-09:45
Peter Mogensen
Fullt - Kom igång med micro:bit!
09:00-09:45
Richard Duncan
Att uppmärksamma särskilt begåvade elevers behov av stöd och handledning
09:00-09:45
Helena Ingemarsson; Malin Ramm
STL, digitala verktyg som hävstång för lärande i matematik
09:00-09:45
Anna Pilebro Bryngelsson; Frida Lindell
Exponering av elevers kunskap
09:00-09:45
Petter Norrthon
Problembaserad undervisning. Vad är problemet?
09:00-09:45
Jaana Heikkilä; Emilia Stålnacke
Matematiska termer och språket som hjälper eller stjälper: exempel ur flera europeiska språk.
09:00-09:45
Hania Uscka-Wehlou
Att utforma och bedöma muntliga redovisningar i matematik
09:00-09:45
Anna Ida Säfström; Caroline Nagy
Hjärna, digitalisering och undervisning. Att kombinera lärarledd undervisning med modern teknik
09:00-09:45
Ola Helenius; Görel Sterner
Utställarbesök och fika
Utställningslokalerna
09:45-10:15
Programmering Matematik och Teknik
10:15-11:00
Anna-Carina Nilsson; Sara Svanström
Använd filmerna på lärportalen
10:15-11:00
Karin Wallby
Matematik som kreativ uttrycksform i förskolan.
10:15-11:00
Christina Svensson
Lämna över och ta emot - elever matematikkunnande när de börjar gymnasieskolan
10:15-11:00
Anette Jahnke
Att undervisa utifrån kooperativt lärande
10:15-11:00
Camilla Larsson; Amira Ribic Ramic
Fullt - Strukturerad undervisning för automatisering i addition och subtraktion, talområde 0-20
10:15-11:00
Susanne Lantz
Fullt - Det aktiva matematikklassrummet
10:15-11:00
Åsa Brorsson
Elevers uppfattning av tal vid fingerräkning.
10:15-11:00
Britt Holmberg
Disciplinärt urskiljande av representationer i matematik - vad ser studenterna och vad ser de inte?
10:15-11:00
Urban Eriksson
(INSTÄLLD) Rakt fram eller vilse? - Berättelser om resor in i matematiken
10:15-11:00
Birgitta Lansheim
Att räkna i olika baser åk4-gy
10:15-11:00
Cecilia Christiansen; Sara Wedahl
Begreppskartor-arbeta kreativt med begreppen! Utveckla begreppsfömågan och resonemangsförmågan.
10:15-11:00
Synnöve Carlsson; Erica Lundkvist
Att undervisa nyanlända
10:15-11:00
Tiia Ojala; Emelie Reuterswärd
Stöd för planering – hjälp eller stjälp?
10:15-11:00
Helena Grundén; Jenny Isberg
Digital Nallar i Förskoleklass
10:15-11:00
Jorryt van Bommel; Hanna Palmér
Assembling MathLife Chronotopes. From the digital archive to the urban-scape.
10:15-11:00
Anna Chronaki
Vilka förmågor har eleverna som gör nationellt prov i matematik 2b och 2c?
10:15-11:00
Peder Öberg
Språkutvecklande matematikundervisning med eleven i centrum
10:15-11:00
Maria Dellrup
Vad ska en matematiklärare göra när elever inte förstår?
10:15-11:00
Lena Trygg; Peter Nyström
Matematik i förskolan-ur ett lekfullt och teoretiskt perspektiv.
10:15-11:00
Nina Ullsten Granlund; Pernilla Andersson; Patricia Skirgård
Fullt - Arbeta med konkret material för ökad förståelse av decimaltal samt för att kunna göra beräkningar
10:15-11:00
Sofia Sköld
Problembaserad undervisning. Vad är problemet?
10:15-11:00
Jaana Heikkilä; Emilia Stålnacke
Elever upptäcker och skapar visuella och matematiska mönster
10:15-11:00
Gunnel Berlin; Lisa Dimming; Johanna Ericsson
Stärkt digital kompetens och programmering i matematik - varför, vad och hur?
10:15-11:00
Linda Mannila
"Jag kan inte…" -strategier för att utveckla elevers dynamiska tankesätt och uthållighet.
10:15-11:00
Josefine Aspén; Maria Harging; Viveca Sasse
En förunderlig resa av kunskapsbedömningar i matematik under flera decennier
10:15-11:00
Astrid Pettersson
Fullt - Digitalisering av provuppgifter i de nationella matematikproven – Utmaningar och möjligheter!
10:15-11:00
Ingela Eriksson
Matematik i Shanghai - undervisningsmetoder och innehåll i gymnasiet
10:15-11:00
Svante Bohman; Johan Thorssell
Utställarbesök
Utställningslokalerna
11:00-11:30
Magisk kortleksmatematik
11:30-12:15
Jonas Bergman Ärlebäck
Film som undervisningsverktyg och Virtual reality (åk 7-9)
11:30-12:15
Sverker Aasa; Per Jönsson
Matematiskt lyssnande
11:30-12:15
Håkan Lennerstad
Matematisk medicinteknik - oväntad användning av matematik för nya kärlkirurgiska innovationer
11:30-12:15
Torbjörn Lundh
En resa genom dimensionerna
11:30-12:15
Per-Eskil Persson
Kombinatorik med begränsning
11:30-12:15
Anders Walfridsson
Begreppskartor-arbeta kreativt med begreppen! Utveckla begreppsfömågan och resonemangsförmågan.
11:30-12:15
Synnöve Carlsson; Erica Lundkvist
Fullt - Det centralaste centrala innehållet - om proportionella resonemang och multiplikativa strukturer
11:30-12:15
Linda Ahl; Ola Helenius
My Favourite No - hur fel kan leda till kunskapsutveckling
11:30-12:15
Eva-Marie Friberg; Cecilia Lönn
Struggle - vägen till hållbar förståelse
11:30-12:15
Bengt Drath
Väcka viljan att utvecklas - ett utvecklingsprojekt i Ma 1b
11:30-12:15
Ann-Sofie Solman; Tina Åkegårdh; Peter Berggren
Digitalisering i matematik på grundläggande vuxenutbildning
11:30-12:15
Andreas Lindahl
Att arbeta mot att eleverna ser multiplikation som en area
12:30-13:15
Lena Knutsson
Matematisk kommunikation i förskolan
12:30-13:15
Marita Lundström
Fullt - Konkret kombinatorik
12:30-13:15
Maria Lindroth; Per Berggren
"Särbegåvade" barns rettigheter og hvordan lærerne kan tilrettelegge undervisningen i matematikk.
12:30-13:15
Margaretha Den Hollander
Bedömningsstöd ”Gilla Matematik” för grundsärskolan årskurs 1–6
12:30-13:15
Erica Aldenius; Yvonne Franzon
Förskoleklassen matematik, digitalt och konkret arbete går hand i hand med Vektor
12:30-13:15
Jessica Randquist; Maj-Li Ljungberg
Vilka effekter har undervisning i två olika skriftliga räknemetoder på elevers kunskapsutveckling?
12:30-13:15
Margareta Engvall
Lärares frågor i matematikklassrummet
12:30-13:15
Christina Skodras
Att undervisa i matematik med digitala verktyg
12:30-13:15
Ulrika Ryan
Utställarbesök och fika
Utställningslokalerna
13:15-13:45
En undervisningsmodell för taluppfattning i lågstadiet
13:45-14:30
Görel Sterner; Anna Ida Säfström; Ola Helenius
Fullt - Programmering och symbolhanterande verktyg med GeoGebra
13:45-14:30
Jonas Hall
Olika sätt att skriva tal. En resa i tiden.
13:45-14:30
Peter Mogensen
Att göra skolan tillgänglig för särskilt begåvade elever - ett skolutvecklingsprojekt
13:45-14:30
Elisabet Mellroth
Vinkelräta eller inte vinkelräta, det är frågan
13:45-14:30
Annika Pettersson
Bygga vyer
13:45-14:30
Anna Henriksson; Anna-Pia Hägglund
Fullt - Programmering i matematikundervisningen
13:45-14:30
Åse Fahlander; Laura Fainsilber
Fullt - Origami - matematik och fantasi
13:45-14:30
Norio Torimoto
Att undervisa informell statistisk inferens – vad, varför och hur
13:45-14:30
Per Blomberg
Viktigt att lektionen håller formen
13:45-14:30
Håkan Johansson; Bengt Johanson
Fullt - Ämnesprovet i årskurs 6 – Hur löser eleverna uppgifter?
13:45-14:30
Inger Ridderlind; Annette Nydahl; Susanne Strand
Division beyond the algorithm: Developing students' flexibility with division situations
13:45-14:30
Kara Imm
Vilka möjligheter undervisning om analog klocka kan erbjuda inom geometri!
13:45-14:30
Christel Svedin; Christina Svensson
Fullt! Plats?... Nää!  -Om resonemang och problemlösning med förskolans yngsta barn
13:45-14:30
Anna Kärre
Utvecklingsbara räknemetoder för de 4 räknesätten från FK till Gy
13:45-14:30
Jöran Petersson
Följ med på en upptäcksresa som börjar med vanlig addition och slutar med en klassisk luring.
13:45-14:30
Thomas Martinsson
Att bli vän med talen
13:45-14:30
Ingemar Holgersson
Rätta matte med många ger mersmak - Sambedömning av nationella prov ÄR kompetensutveckling
13:45-14:30
Camilla Johansson; Caroline Lundell
Förunderliga tal hos Bernoulli och andra intressanta tal hos oändliga seriers summa.
13:45-14:30
Bengt Åhlander
Kommunikation – en förunderlig resa i matematikklassrummet
13:45-14:30
Lucian Olteanu
Klassrumsutmaningar
13:45-14:30
Torbjörn Jansson
Att få veta eller att få upptäcka
13:45-14:30
Mathias Norqvist