Informationsutskick
Under vecka tre kommer alla deltagare att få ett informationsutskick innehållande bland annat namnbricka/registreringsbevis.Glöm inte att ta med er namnbricka som under Matematikbiennalen fungerar som registreringsbevis och även bussbiljett på Karlstadsbuss 25-26 januari!