Under Matematikbiennalen 2018 deltog följande aktörer under utställningen.

TRANSFORMUM (se utställningskarta!)

  • Monterplats T1: Gammadata
  • Monterplats T2: Casio
  • Monterplats T3: Zenit Läromedel
  • Monterplats T4: Skolverket
  • Monterplats T5: Aba-Skol
  • Monterplats T6: Naturskolan, Nynäshamns kommun
  • Monterplats T7: Prim-gruppen
  • Monterplats T8: NCM
  • Monterplats T9: Lärarnas riksförbund

GLÄNTAN (se utställningskarta!)

  • Monterplats G1: Majema Förlaget
  • Monterplats G2: Sagitta
  • Monterplats G3: Alega software
  • Monterplats G4A: Getting Better
  • Monterplats G4B: Kulturverkstán
  • Monterplats G5: MATHeCADEMY
  • Monterplats G6-G9: Kunskapsmatrisen
  • Monterplats G10: Natur och Kultur
  • Monterplats G12-15: Studentlitteratur
  • Monterplats G16: Texas instruments
  • Monterplats G17-G20: Gleerup
  • Monterplats G21: Sanoma Utbildning
  • Monterplats G22: Askunge förlag
  • Monterplats G23: EdQu
  • Monterplats G24: Beta pedagog

AULAFOAJEN (se utställningskarta!)

  • Monterplats F1: Matteappen
  • Monterplats F2: Matteappen
  • Monterplats F3: Kleara utbildning AB
  • Monterplats F4: Kikora AB
  • Monterplats F5: Skolforskningsinstitutet
  • Monterplats F6: NE Nationalencyklopedin AB
  • Monterplats F7: UR
  • Monterplats F8: Lärarförbundet
  • Monterplats F9: Karlstads universitet
  • Monterplats F10: Liber
  • Monterplats F11: Alega Skolmaterial
  • Monterplats F12: Karlstads kommun
  • Monterplats F13: Mattecentrum
  • Monterplats F14: SMaL
  • Monterplats F15: Four Ferries Oy
  • Monterplats F16: Hands-On Science