Idéutställare

Idéutställare – lär av och inspirera varandra 
Ett av matematikbiennalens syften är att lära av och inspirera varandra. Idéutställningen erbjuder möjligheten för pedagoger och lärare att dela med sig av och visa upp utvecklingsarbeten, projekt och undervisningsidéer från alla stadier – förskola till högskola

S1: I matematikverkstaden sker en naturlig koppling mellan teori och praktik
Utställare: Esperanza Salazar
Kategori: F-6

S2: Matematik i konstens historia
Utställare: Gunnel Berlin
Kategori: F-6

S3: Elma – Entreprenöriellt lärande kombinerat med problemlösning i matematik
Utställare: Maria Abrahamsson
Kategori: F-6

S4: Kreativ matematik i skolträdgården
Utställare: Åsa Wennström
Kategori: F-6

S5: Unga matematiker i arbete
Utställare: Susanne Frisk
Kategori: F-3

S6: Matematikpromenader + åldersblandat = sant – en ekvation som går ihop
Utställare: Karin Käck
Kategori: ÅK 4-6

S7: Sigma 8 – Matematiktävlingen för hela åk 8 klassen
Utställare: Anna Efremova
Kategori: Åk 7-9

S8: Globala målen – en förnuftig resa
Utställare: Carina Holm
Kategori: ÅK 7-9 + gymnasiet

S9: ViS nätverk för vuxnas matematiklärande
Utställare: Christer Näslund
Kategori: Vux

S10: Kreativ matematik genom att modellera den i dynamiska rörelsen hos objekt
Utställare: Peter Martinsson
Kategori: Gymnasiet

S11: Bedömning efter förmåga – är det möjligt?
Utställare: Andre Bürgers
Kategori: Gymnasiet

S12: Spel i matematiken
Utställare: Tommy Olsson
Kategori: ÅK 7-9 + gymnasiet

S13: Opusplace – en digital mötesplats för lärare
Utställare: Ronald Bernette
Kategori: ÅK 7-9 + gymnasiet

S14: Gymnasiearbete: mentorskap i matematik
Utställare: Erik Algesten
Kategori: ÅK F-9 + gymnasiet