Idéutställning

Idéutställare – lär av och inspirera varandra 
Ett av matematikbiennalens syften är att lära av och inspirera varandra. Idéutställningen erbjuder möjligheten för pedagoger och lärare att dela med sig av och visa upp utvecklingsarbeten, projekt och undervisningsidéer från alla stadier – förskola till högskola. Välkommen med ditt bidrag till idéutställningen!

Idéutställare erbjuds: 

 • Monteryta om cirka 4 kvm inklusive bord och skärmväggar
 • Avgiftsfritt deltagande vid matematikbiennalen för en deltagare *
 • Kostnadsfri konferensmiddag för en deltagare *
 • Kostnadsfri hotellövernattning(två nätter) för en deltagare *

* Fler personer kan delta i en idéutställning, dock gäller erbjudandet om gratis deltagande, middag och övernattning endast en person.

 

Lämna in bidrag

 

Allmän information om bidrag till idéutställning:

 • Språket ska vara svenska eller annat skandinaviskt språk
 • Den insända texten publiceras helt obearbetad
 • Inga bilder eller tabeller kan bifogas
 • Sammanfattning/abstract (max 300 ord exkl. titel)
 • Presentation av föreläsarna (max 300 ord exkl. titel)
 • En längre presentation, 1-2 A4-sidor, av bidraget ska lämnas för bedömning (max 5000 tecken/1000 ord)
 • Ett påbörjat bidrag går att spara och ändra i systemet så länge du inte tryckt på ”Submit”.

Nämnarens resestipendium
Vid varje Matematikbiennal utdelas Nämnarens resestipendium till bästa idéutställare för att stimulera lärare att dela med sig av sina erfarenheter och sitt kunnande kring undervisning i matematik. Resestipendier utdelas till de som presenterar de bästa undervisningsidéerna i Idéutställningen. Stipendiesumman är totalt 25 000 kr.