Kontakt

Vid frågor gällande anmälningsformuläret vänligen kontakta:
Elisabet Norlin, Umeå Congress
elisabet@umea-congress.se
090-70 60 38 (direkt)

Vid frågor gällande föreläsningar vänligen kontakta:
Anders Hedin
matematik@kau.se
054-700 2125

Vid frågor gällande idé- samt förlagsutställning vänligen kontakta:
Krister Andersson, Umeå Congress
krister@umea-congress.se
090-70 60 35 (direkt)