Om Kollegor emellan

Under perioden 31 mars – 28 juni är du välkommen att via ett webbformulär anmäla ditt bidrag om Kollegor emellan-pass till Matematikbiennalen 2018. Endast anmälan och abstract som skickats in via webformuläret kommer att behandlas. Inlämnade bidrag kommer att behandlas av programkommittén för Matematikbiennalen 2018, som under september månad meddelar via e-post om bidraget antagits. Ett program kommer att vara klart under september. Programkommittén förbehåller sig rätten att ställa in föreläsningar på grund av för få anmälda.

Kollegor emellan – Diskutera aktuella ämnen med kollegor 

Kollegor emellan var en ny presentationsform på Matematikbiennalen 2016 som återkommer även denna gång. Här har du möjlighet att presentera och diskutera projekt och utvecklingsarbeten med lärarkollegor från hela landet. Kollegor emellan innebär att du som är verksam lärare får tillfälle att göra en kort presentation, ca 10 min, av ett utvecklingsarbete/projekt på din förskola/skola. Ett Kollegor emellan-pass kan innehålla 2-3 presentationer och leds av en moderator. Efter presentationen ges möjlighet till diskussion. Idémötena är valbara för övriga konferensdeltagare.

Den som deltar med en presentation erbjuds

  • Cirka 10 minuter lång presentation + efterföljande diskussion
  • Avgiftsfritt deltagande för en deltagare vid en av konferensdagarna *

* Fler personer kan delta som initiativtagare till ett idémöte, dock gäller erbjudandet om gratis deltagande enbart en deltagare.

 

Lämna in bidrag

 

Allmän information om bidrag om Kollegor emellan-pass:

  • Språket ska vara svenska eller annat skandinaviskt språk
  • Den insända texten publiceras helt obearbetad
  • Inga bilder eller tabeller kan bifogas
  • Sammanfattning/abstract (max 300 ord exkl. titel)
  • Presentation av föreläsarna (max 300 ord exkl. titel)
  • En längre presentation, 1-2 A4-sidor, av bidraget ska lämnas för bedömning (max 5000 tecken/1000 ord)
  • Ett påbörjat bidrag går att spara och ändra i systemet så länge du inte tryckt på ”Submit”.