Schema Filtrera


Rum
Dölj Alla

High Live 1
Live 6-7
High Live 2
High Live 3
High Live 4
Live 4-5
Live 8
Live 10
Posterhall
Konsertsalen Malmö Live
Glasklart

Kategorier

Akutkirurgi
Barnkirurgi
Bröstkirurgi
Endokrinkirurgi
KIRUB
Kolorektalkirurgi
Kärlkirurgi
PERI-OP
Plastikkirurgi
SFÖAK
SIKT
SOTA
ST-Lunch
SVESEK
Traumakirurgi
Vårdvetenskap
Övrigt
High Live 1
Live 6-7
High Live 2
High Live 3
High Live 4
Live 4-5
Live 8
Live 10
Posterhall
Konsertsalen Malmö Live
Glasklart
09:00
 
09:30
 
10:00
 
10:30
 
11:00
 
11:30
 
12:00
 
12:30
 
13:00
 
13:30
 
14:00
 
14:30
 
15:00
 
15:30
 
16:00
 
16:30
 
17:00
 
17:30
 
18:00
 
18:30
 
19:00
 
Invigning Kirurgveckan 2016 Malmö-Lund
09:30-10:00
SOTA I - Essentiell kirurgi i globalt perspektiv
10:15-11:45
KOLOREKTALKIR - Laparoskopisk kolorektalkirurgi
10:15-11:45
SIKT - Fria föredrag
10:15-11:45
ENDOKRIN - Fria föredrag 1
10:15-11:45
ST-LUNCH - KOLOREKTAL - Fistlarnas värld ett kirurgisk dilemma
12:00-12:45
ST-LUNCH - TRAUMAKIR - Barntrauma
12:00-12:45
ST-LUNCH - SIKT - Säker laparoskopi
12:00-12:45
ST-LUNCH - ENDOKRINKIR - Neuroendokrin buktumör misstänkes! Vad gör du nu?
12:00-12:45
KOLOREKTALKIR - IBD
13:00-14:30
KIRUB - Tolkning av röntgenbilder
13:00-14:30
ENDOKRIN - PO Granberg-föreläsning - The rise of thyroid cancer and its evolving management: When is less more?
13:00-13:45
ENDOKRIN - Endokrinkirurgisk bilddiagnostik
13:45-14:30
SIKT+KIRUB - Virtuell kirurgi – nutid och framtid
15:15-16:30
KOLOREKTALKIR - Fria föredrag Övrigt I
15:15-16:45
Kommittén för kirurgisk forskning - Utrymme för forskning i den kliniska vardagen
15:15-16:45
ENDOKRIN - Persisterande och recidiverande HPT
15:15-16:15
ENDOKRIN - Fria föredrag 2
16:15-16:45
Öppningskonsert
17:30-18:00
Invigning, prisutdelning SKF följt av Get-together
18:30-19:30
LÖF - Säker bukkirurgi, utfall - Resilient sjukvård
08:00-09:30
KOLOREKTALKIR - Fria föredrag Cancer I
08:00-09:30
KIRUB - Kirurgiska komplikationer
08:00-09:30
ENDOKRIN - Sekundär HPT
08:00-09:10
UTBILDNINGSKOMMITTÈN - SPUR - Igår, idag och imorgon
08:00-09:30
ENDOKRIN - Fria föredrag 3
09:10-09:30
SIKT - Videsosymposium: obesitaskomplikationer för bakjourer
10:15-11:45
KOLOREKTALKIR - Kolorektala katastrofer
10:15-11:45
KIRUB - Gynekologiska differentialdiagnoser
10:15-11:45
ENDOKRIN - Sandström-föreläsning - Binjuremärgtumörer och paragangliom: mycket nytt – och nu?
10:15-11:15
VÅRDVETENSKAP - Registrering och mingel
10:15-11:45
SCREESCO - En studie på svensk kolrektalcancerscreening
10:15-11:45
ENDOKRIN - Fria föredrag 4
11:15-11:45
ST-LUNCH - KÄRLKIR - Varicer
12:00-12:45
ST-LUNCH - Onkoplastikkirurgiska principer
12:00-12:45
ST-LUNCH - PLASTIKKIR - Nekrotiserande fasciit
12:00-12:45
ST-LUNCH - BARNKIR - Icke akut barnurologi
12:00-12:45
KOLOREKTALKIR - Fria föredrag Cancer II
13:00-14:30
TRAUMAKIR - Tid och kommunikation på traumarummet
13:00-14:30
ENDOKRIN - Fria föredrag 5
13:00-14:30
VÅRDVETENSKAP - Vården inifrån
13:00-14:30
ERAS / PERI-OP
13:00-14:30
SIKT - Postersession
14:00-14:30
VÅRDVETENSKAP - Akut och traumakirurgi var i ligger omvårdnaden
15:15-16:45
KOLOREKTALKIR - Postervandring (i samband med Årsmöte och Get-togther)
15:15-15:45
TRAUMAKIR - Fria föredrag + postersession
15:15-16:45
ENDOKRIN - Årsmöte
15:15-16:45
SIKT - Årsmöte + gästföreläsare
15:15-16:30
KOLOREKTALKIR - Årsmöte, Get-together
15:45-16:45
TRAUMAKIR - Årsmöte
17:00-18:00
Malmö-Lund plenarsession - Framtidens kirurgi
08:00-09:30
AKUTKIR + TRAUMAKIR - Trends and future of emergency and trauma surgery in Europe
08:00-09:30
SFÖAK - Ikterus vid malignitet - vad göra?
08:00-09:30
KOLOREKTALKIR - Fria föredrag Övrigt II
08:00-09:30
BARNKIR - Fria föredrag Grundforskning, genetik och urologi
08:00-09:30
SKF - Årsmöte
10:00-11:00
VÅRDVETENSKAP - Bra kompetens kan aldrig ersätta dåligt bemötande
10:00-11:45
BARNKIR - Fria föredrag BarnKirurgi 1 & 2 och avhandlingar
10:00-11:45
BJS-Föreläsning
11:00-11:45
UTBILDNINGSKOMMITTÈN - Studierektorsnätverket
12:00-12:45
ST-LUNCH - SFÖAK - PEG
12:00-12:45
ST-LUNCH - KOLOREKTAL - Fistlarnas värld ett kirurgisk dilemma
12:00-12:45
ST-LUNCH - TRAUMAKIR - Barntrauma
12:00-12:45
ST-LUNCH - SIKT - Säker laparoskopi
12:00-12:45
SKF - Plenarsession - Fusk - ett hot mot kirurgisk forskning?
13:00-14:30
BARNKIR - Pediatric surgery in a challengin enviroment; experience from a national surgical center in Uganda
13:00-13:40
BARNKIR - Pediatric surgery in challengin enviroments
13:40-14:30
SFÖAK - Postersession
15:15-16:15
VÅRDVETENSKAP - Vårdförlopp ur patientens perspektiv
15:15-16:45
KÄRLKIR + TRAUMAKIR - Civilian learnings from war trauma surgery
15:15-16:45
BARNKIR - Nationella vårdprogram, kvalitetsregister och avhandlingar
15:15-16:45
SIKT - Ergonomi: För slitna axlar eller kirurgisk excellens?
15:15-16:30
SFÖAK - Årsmöte
16:15-17:15
VÅRDVET - Årsmöte
17:00-18:00
KÄRLKIR - Årsmöte
17:00-18:00
BARNKIR - Årsmöte
17:00-18:00
SIKT - Akut Bråckkirurgi
08:00-09:30
SFÖAK - Gastric bypass - mekanismer och metabola dilemman
08:00-09:30
KÄRLKIR - Fria föredrag 1
08:00-09:30
KÄRLKIR - Hantering av TASC D SFA lesioner
08:00-09:30
PLASTIKKIR - Fria föredrag 1
08:00-09:30
VÅRDVETENSKAP - NFSK - Är specialistsjuksköterskor viktiga i kirurgisk vård?
08:00-09:30
BRÖSTKIR - Fria föredrag I
08:00-09:30
SVESEK - I går i dag och i morgon
08:00-09:30
SFÖAK - Pancreatic cysts - cancer and heredity
10:15-11:45
SOTA II - SVESEK - Samspelet mellan handen och hjärnan
10:15-11:15
KÄRLKIR - Aortascreening
10:15-11:45
PLASTIKKIR - Hudöverskott
10:15-11:45
VÅRDVETENSKAP - Resan till återhämtning
10:15-11:45
BRÖSTKIR - Bröst- och axillkirurgi vid neoadjuvant behandling
10:15-11:45
SVESEK - Årsmöte
11:15-11:45
ST-LUNCH - BARNKIR - Icke akut barnurologi
12:00-12:45
NFSK - Lunch
12:00-12:45
ST-LUNCH - KÄRLKIR - Varicer
12:00-12:45
ST-LUNCH - ENDOKRINKIR - Neuroendokrin buktumör misstänkes! Vad gör du nu?
12:00-12:45
ST-LUNCH - PLASTIKKIR - Nekrotiserande fasciit
12:00-12:45
SKF - Utbildningskommittén - How do we know that our residents are making progress as surgeons? (inkl ACTA-föreläsare)
13:00-14:30
VÅRDVETENSKAP - Seneffekter efter strålbehandling mot bäckenområdet m.m.
13:00-14:30
KIRUB - Akut kirurgi på barn
15:15-16:00
SFÖAK - Fria föredrag Esophagus/ventrikel och obesitas
15:15-16:30
PLASTIKKIR - Fria föredrag 2
15:15-16:45
VÅRDVETENSKAP - Postersession, prisutdelning och överlämning
15:15-16:45
BRÖSTKIR - Kirurgi eller kontroll vid familjär risk för bröstcancer?
15:15-16:45
KIRUB - Årsmöte
16:00-16:45
BRÖSTKIR - Årsmöte
17:00-18:00
SFÖAK - Dysphagia - an up-date for surgeons
08:00-09:30
KÄRLKIR - Fria föredrag 2
08:00-09:30
PLASTIKKIR - Avhandlingspresentation + Fallpresenation
08:00-09:30
BRÖSTKIR - Behandling vid lokalt avancerad bröstcancer och melanom
08:00-09:30
SOTA III - Transsexkirurgi
10:15-11:45
SFÖAK - Fria föredrag Lever/pancreas
10:15-11:45
KÄRLKIR - Trombotiska komplikationer vid kärlkirurgi
10:15-11:45
VÅRDVETENSKAP - Utmaningar på bred front
10:15-11:45
BRÖSTKIR - Fria föredrag II
10:15-11:45
SFÖAK - Fria föredrag Galla
12:00-13:30
KÄRLKIR - Komplexa kärlfall – Visceralt
12:00-13:30
PLASTIKKIR - Årsmöte
12:00-13:30
BRÖSTKIR - Metastaserad bröstcancer – kirurgi, onkologi och palliation
12:00-13:30
KÄRLKIR - Swedvasc och forskning
13:45-15:00
ST-LUNCH - BRÖSTKIR - Onkoplastikkirurgiska principer
13:45-14:30
ST-LUNCH - SFÖAK - PEG
13:45-14:30