Jag vill lämna in bidrag

Lämna in bidrag om föreläsningar, workshops, Kollegor emellan-pass och idéutställning
Under matematikbiennalen presenteras aktuell forskning och utveckling av matematikundervisning inom skolans alla stadier – från förskola till högskola. Under två dagar hålls cirka 200 föreläsningar och workshops. Utöver det arrangeras också Kollegor emellan, en ny presentationsform under 2016 samt en idéutställning.

Under perioden 31 mars – 28 juni är du välkommen att via ett webbformulär anmäla ditt bidrag i form av föreläsning, workshop, Kollegor emellan-pass eller idéutställning. Endast bidrag som skickats in via webformuläret kommer att behandlas. De inskickade bidragen kommer att behandlas av programkommittén för Matematikbiennalen 2018, som under september månad meddelar via e-post om bidraget antagits. Ett program kommer att vara klart under september. Programkommittén förbehåller sig rätten att ställa in föreläsningar på grund av för få anmälda.

Skicka in ditt förslag om bidrag till något av följande senast den 28 juni:

 • Föreläsning
  Under matematikbiennalen hålls cirka 200 föreläsningar och workshops. Där presenteras aktuell forskning och utveckling av matematikundervisning inom skolans alla stadier – från förskola till högskola.
 • Workshop
  Under matematikbiennalen hålls cirka 200 föreläsningar och workshops. Där presenteras aktuell forskning och utveckling av matematikundervisning inom skolans alla stadier – från förskola till högskola. Max 40 deltagare vid workshops eller enligt workshopledarens önskemål. 
 • Kollegor emellan
  Kollegor emellan är en ny presentationsform som introducerades under Matematikbiennalen 2016. Här har du möjlighet att presentera och diskutera projekt och utvecklingsarbeten med lärarkollegor från hela landet. Ett Kollegor emellan-pass kan innehålla 2-3 presentationer, leds av en moderator och är valbara för övriga konferensdeltagare.
 • Idéutställning
  Ett av matematikbiennalens syften är att lära av och inspirera varandra. Idéutställningen erbjuder möjligheten att dela med sig av samt visa upp utvecklingsarbeten, projekt och undervisningsidéer från alla stadier – från förskola till högskola.